Veien ut av fattigdom starter første skoledag

Hva drømte du om da du begynte på skolen?

"Jobb hardt og tro på deg selv. Dette får du til." Verden over får skolebarn høre dette fra sine foreldre. Og som barn er vi fine sånn, tidlig i livet har vi lett for å tro på drømmene.

 

Selv om mennesker over hele verden deler drømmen om et trygt og godt liv, har vi langt fra de samme mulighetene.

Mye av det vi i Norge tar for gitt, er uoppnåelige drømmer for andre.

Å vokse opp i trygghet, ha mat på bordet, og ikke minst: Oppleve første skoledag.

Strømmestiftelsen jobber for å bekjempe fattigdom. 

Gjennom 45 år har vi sett med egne øyne hva som skal til for å kunne kjempe seg ut av et liv i fattigdom, både som enkeltindivider og samfunn. 

Vi vet at det nytter:
Utdanning er veien ut av fattigdom.  

FAKTA

 • I 2020 fikk 71.421 barn skoleplass gjennom Strømmestiftelsens program. 

  Til sammenligning begynte 60.273 barn ved første trinn i Norge samme år.
   
 • Før koronapandemien, gikk ni av ti barn i verden på skole. Men fortsatt er det dessverre alt for mange barn som trenger skoleplass.
   
 • Strømmestiftelsen jobber blant annet etter FNs bærekraftsmål 4: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.»
   
 • Strømmestiftelsen jobber med utdanning i Nepal, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Kenya, Tanzania, Uganda, Burkina Faso, Niger, Mali og Sør-Sudan.

Veien ut av fattigdom starter første skoledag.

I dag kan du gi skoleplass til et barn.